Płatności:

1). Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto podanymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki towarów. Koszt ten jest doliczany podczas składania zamówienia.

2). Płatności należy uiścić przelewem na rachunek bankowy sklepu w ciągu 3 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia lub wybrać opcję płatności "za pobraniem".

3). Jeśli w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia płatność nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sklepu zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.

4). Sklep nie podejmie się realizacji zamówienia w przypadku płatności niepełnych.

5). Na wszystkie zakupione towary sklep wystawia dowód zakupu w formie paragonu fiskalnego lub na życzenie Klienta faktury VAT, po podaniu przez Klienta danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.