Dostawa i odbiór towaru

  1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wynosi od 3 do 7 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Platforma poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.
  3. Zamówiony towar dostarczmy do klienta firmą kurierską lub można ten towar odebrać osobiście przez Klienta w salonie alkoholowym przy ul. Słoneczna 29-33 Dom Handlowy Zenit, 33-100 Tarnów, po telefonicznym uzgodnieniu z Platformą terminu odbioru - nr. tel. 48 664 355 362
  4. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, Klient w terminie 5 dni powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.
  5. Platforma informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury. Niezgłoszenie uwag we wskazanym terminie oznacza przyjęcie faktury bez zastrzeżeń.
  6. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Platforma niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę, stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Platforma niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Platformy.
  7. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocyjnych cenach są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.